แจ้งขอข้อมูล CSV File ของสถานพยาบาล

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE)   (เช่น 99999 )
ชื่อสถานพยาบาล (HNAME)  
วันที่มีผล*   (เช่น 08/09/2563)
สกส.จะส่งข้อมูล CSV File ไปที่   <hcode>cig@cs.chi.or.th
โปรดตรวจสอบรหัสสถานพยาบาลให้ถูกต้องก่อนกดยืนยัน