แบบแจ้งขอรหัสใช้งานระบบของ สกส.

โปรดระบุข้อมูล สถานพยาบาล ของท่านให้ครบถ้วน

รหัสสถานพยาบาล   
ชื่อผู้ขอ   เบอร์โทรฯ
ตำแหน่ง   E-mail  

ขอรหัสใช้งานระบบของ สกส. ดังต่อไปนี้
สำหรับติดตั้ง Outlook สำหรับใช้งานผ่าน Web
ระบบ CSCD/HD การเบิกค่ารถส่งต่อผู้ป่วย
ระบบ CSMBS ขอเลขอนุมัติ/Strok/STEMI
ระบบ SSIP09 ส่งคำขอเบิกการรักษาพยาบาล
ระบบ SSOP การแก้ไขข้อมูลฟอกไต (HDEPAC)
แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในสิทธิประกันสังคม (SSEPAC)

  

ตรวจสอบรายการ